produkt

  • DAM1 Series Electronic Type Moulded Case Circuit Breaker(MCCB)

    DAM1-serien Elektronisk typ gjuten fallbrytare (MCCB)

    Effektbrytare med elektronisk överströmsläpp :
    Funktionen som diskriminerar elektroniska brytare från termomagnetiska brytare är att styra överströmsutsläpp med elektroniska kretsar. Elektronisk styrning utförs via mikroprocessor. Under utformningen av den elektroniska kretsen har de sämsta möjligheterna att stöta på under beaktande. Vid höga kretsströmmar har direkt öppning säkerställts utan att använda elektronisk krets. På detta sätt har risken för fel i den elektroniska kretsen eliminerats. -Maximum, minimum, medelvärde etc. Värden för den dragna strömmen vid olika tidsintervall (dag-natt) kan tas. Betygsatta och omedelbara öppningsströmjusteringsområden för elektroniska brytare är ganska breda. Denna funktion möjliggör bred användning av brytaren. Dessutom påverkas elektroniska brytare inte av omgivningstemperaturen.