produkt

  • DAB7LN-40 series DPN Residual Current Operation Circuit Breaker(RCBO)

    DAB7LN-40-serie DPN restströmsbrytare (RCBO)

    DAB7LN -40 jordfelsbrytare är små enheter konstruerade med hög brytkapacitet (6 kA) och de är lämpliga för frånkoppling av neutrala ledningar. Strömbrytarna används i stor utsträckning i AC50H lågspänningssystem med en märkspänning på 230 V och märkt ström på högst 40A. Detta skyddar effektivt människor från elchock och kretsutrustning bildar överström eller kortslutning. Dessa brytare är också lämpliga för att förhindra brandrisker till följd av markströmmar orsakade av isoleringsskador på elektrisk utrustning.