produkt

  • DABL-63 RCBO 6KA Residual Current Operated Circuit Breaker

    DABL-63 RCBO 6KA Jordfelsbrytare

    Jordfelsbrytare med överströmsskydd DABL-40 är avsedda för skydd mot elektriska stötar i händelse av elektriska installationsisoleringsfel, för att förhindra bränder orsakade av jordströmsläckage, överbelastning och kortslutningsskydd.
    De rekommenderas för att skydda gruppledningar som levererar utomhusmonteringsuttag, apparater och garage- och källarbelysning.