produkt

  • Contactor

    Kontaktor

    Inledning Strukturen hos DA Type's kontaktor är kompakt, dess volym är liten; lång livslängd; Arbetsstabilitet och tillförlitlighet; installationen är enkelt att underhålla. Tillbehör till hjälpkontakterna är rikliga som uppfyller de olika marknadens behov. Det används främst för kontroll i motorer, elektrisk ledning, kodtråd, förbikoppling och belysning etc. för civila och industriella. De viktigaste tekniska uppgifterna: Huvudkretsvärde Ström: 9 一 370 A Motoreffekt: 4 一 200 kW (400 V, AC-3)