produkt

  • RCBO 4.5KA Residual Current Circuit Breaker With Overcurrent Protection

    RCBO 4.5KA Restströmbrytare med överströmsskydd

    Introduktion Jordströmsbrytare med överströmsskydd ABDT-63 är avsedda för elchockskydd i händelse av elektriska installationsisoleringsfel, för att förhindra bränder orsakade av jordströmläckage, överbelastning och kortslutningsskydd. De rekommenderas för att skydda gruppledningar som levererar utomhusmonteringsuttag, apparater och garage- och källarbelysning.