produkt

  • DABL-63 Nova Series Residual Current Operated Circuit Breakers With Overcurrent Protection

    DABL-63 Nova Series jordströmsbrytare med överströmsskydd

    Jordfelsbrytare med överströmsskydd DABL-40 är avsedda för skydd mot elektriska stötar i händelse av elektriska installationsisoleringsfel, för att förhindra bränder orsakade av jordströmsläckage, överbelastning och kortslutningsskydd.
    De rekommenderas för att skydda gruppledningar som levererar utomhusmonteringsuttag, apparater och garage- och källarbelysning.